Tygodnik Makowski

Niedziela, 06 grudnia 2020

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W trosce o Państwa bezpieczeństwo polecamy nadawać ogłoszenia za pośrednictwem naszej strony: https://tc.ciechanow.pl/ogloszeniatest/pliki/ogloszenie.php

Młynarze: sesja Rady Gminy 27 września

21.09.2019 08:30:00

Sesja Rady Gminy Młynarze odbędzie się 27 września(tj. piątek) o godz. 10:00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Młynarze.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2019-2022,

b) zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2019 rok,

c) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze,

d) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Młynarze,

f) regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz nagród.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Młynarze o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.

4. Informacja Wójta Gminy Młynarze o złożonych przez kierowników jednostek oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski

autor: rom

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz