Tygodnik Makowski

Sobota, 20 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!

Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów

 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów
 • Dożynki 2012 Powiatowe święto plonów

1/19

Dożynki to czas podziękowań składanych wszystkim rolnikom za ich codzienny trud i pracę na roli. W tym roku dożynki powiatowe odbyły się w Karniewie i połączone zostały z dożynkami parafii i gminy Karniewo.

 Obchody rolniczego święta rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Wszystkich Świętych celebrowaną przez ks. Sławomira Filipskiego, proboszcza karniewskiej parafii. Ksiądz Filipski podziękował rolnikom i wszystkim ludziom związanym z produkcją żywności za ich pracę. Mówił również o symbolice chleba w naszym codziennym życiu i w polskiej tradycji, o której nie wolno zapominać.

 

Po mszy korowód dożynkowy, na czele którego stanęły poczty sztandarowe policji i straży pożarnej oraz orkiestra dęta z Gąsewa, udał się na stadion gminny. Tu odbyły się oficjalne uroczystości oraz festyn. W korowodzie zwracały uwagę dwa pojazdy zaprzężone w dorodne siwki. W jednym usadowili się członkowie zespołu folklorystycznego Karniewiacy, w drugim – eleganckiej bryczce – pan, wójt i pleban, czyli starosta Zbigniew Deptuła, wójt Michał Jasiński i proboszcz ks. Sławomir Filipski, gospodarze tegorocznych dożynek.

 

Po powitaniu wszystkich gości i krótkich przemówieniach okolicznościowych wygłoszonych przez gospodarzy uroczystości, starosta i starościna dożynek (Adam Szczepański i Bożena Grochowska z Byszewa) wręczyli Zbigniewowi Deptule bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Chlebem tym starosta powiatu podzielił się ze wszystkimi wójtami, burmistrzami i księdzem proboszczem. Potem gospodarze gmin i ksiądz Filipski poczęstowali chlebem wszystkich gości przybyłych na stadion. Wspomagali ich uczniowie z zespołu ludowego Mali Karniewiacy.

 

Dożynki to również okazja do podziękowań dla zasłużonych rolników i ludzi związanych z rolnictwem. Otrzymali oni odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wśród zasłużonych rolników były cztery panie, które dodatkowo otrzymały prezenty od dyrektora Banku Gospodarki Żywnościowej. Ponadto starosta Deptuła uhonorował pucharami osoby, które w różny sposób przyczyniły się do rozwoju rolnictwa na ziemi makowskiej. Wśród wyróżnionych był znany hodowca bydła mlecznego Marek Niestęspki oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Sypniewo, które należy do najstarszych w powiecie makowskim. Tradycyjnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tytuł ten zdobył wieniec przygotowany przez gospodarzy: gminę Karniewo. Drugie miejsce zdobył wieniec z Płoniaw, trzecie z Szelkowa.

Uroczystości prowadziła Joanna Rzepka - dyrektor wydziału rolnictwa w starostwie powiatowym.

 

Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły liczne atrakcje: stoły zastawione pysznościami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich, stoiska instytucji związanych z rolnictwem, liczne stragany i miejsca do zabawy dla dzieci. Były także występy zespołów folklorystycznych z Karniewa oraz koncerty zespołów muzycznych Redlin i Skalar.

olk