Tygodnik Makowski

Niedziela, 21 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!

Połączyła ich piosenka. Wakacyjny Piknik Rodzinny w Grabowie

  • Piknik rodzinny w Grabowie
  • Piknik rodzinny w Grabowie
  • Występy artystyczne
  • Piknik rodzinny w Grabowie
  • Urszula Dembicka
  • Przygotowania do poczęstunku
  • Podziękowania dla współorganizatorów projektu, od lewej: Urszula Dembicka, Franciszek Czajka, Danuta Szewczak, Agata Wilkowska, Maria Antosiak
  • Występy dzieci z Grabowa przygotowała Agata Wilkowska
  • Piknik rodzinny w Grabowie

1/9

Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie zebrały teksty miejscowych piosenek, nuty zapisał Franciszek Czajka, Danuta Szewczak pomogła znaleźć pieniądze, zaś Urszula Dembicka pomogła opracować projekt.

W rezultacie wydane zostało 300 egzemplarzy wiejskiego śpiewnika, a mieszkańcy Grabowa. Nieslułowa i Perzank świetnie bawili się na rodzinnym pikniku. W niedzielę 25 lipca odbył się w Grabowie (gm. Krasnosielc) integracyjny piknik rodzinny przygotowany przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Radę Sołecką i Ochotniczą Straż Pożarną . Wzięli w nim udział nie tylko mieszkańcy Grabowa, ale także ze wsi Perzanki Borki i Niesułowa z ks. proboszczem Szczepanem Borkowskim oraz goście z Krasnosielca. Tym, co połączyło wszystkich uczestników pikniku była muzyka ludowa i piosenki śpiewane niegdyś w tych okolicach. - Piknik rodzinny jest podsumowaniem projektu, który realizujemy w naszym kole od kwietnia tego roku – mówiła Maria Antosiak przewodnicząca KGW w Grabowie. – Projekt nasz nosi tytuł „Niech połączy nas piosenka” i polegał przede wszystkim na zebraniu tekstów piosenek śpiewanych w naszych rejonach i opracowanie do nich muzyki. Przez cały czas brałyśmy udział w warsztatach muzycznych, gdzie przygotowywałyśmy nasze piosenki. Wydałyśmy też śpiewnik z tekstami i nutami do tych piosenek. Dzisiaj na pikniku po raz pierwszy prezentujemy je publicznie. Chociaż panie były mocno stremowane premiera wypadła wspaniale i potem wszyscy uczestnicy pikniku z nowymi śpiewnikami w ręku z zapałem wtórowali amatorkom lokalnego muzykowania. - Panie z Grabowa śpiewają już od kilku lat – mówiła Urszula Dembicka znana regionalistka z Krasnosielca, która pomagała opracować projekt. – Ciągle starają się rozwijać swoje umiejętności, tyle tylko, że brakowało im pieniędzy na warsztaty muzyczne. Danuta Szewczak pomogła nam znaleźć fundusz, z którego udało się pozyskać pieniądze na realizację projektu. Oprócz warsztatów muzycznych kobiety miały także spotkania integracyjne oraz takie, podczas których określały mocno i słabe strony swojej wsi, ze zwróceniem uwagi na aspekty społeczne. To naprawdę wspaniałe, że chce im się coś robić.

Kobiety siłą

Projekt „Niech połączy nas piosenka” realizuje 13 kobiet należących do Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie: przewodnicząca koła Maria Antosiak, Anna Żerańska, Iwona Budna, Iwona Czaplicka, Agnieszka Budna, Krystyna Budna, Janina Budna, Janina Osowska, Teresa Mierzejewska, Agata Wilkowska, Jadwiga Walendziak, Henryka Mroczkowska i Barbara Czaplicka. Muzyczne umiejętności rozwijają pod kierunkiem Franciszka Czajki, emerytowanego nauczyciela muzyki, kierownika artystycznego zespołu ludowego Krasne. Uczestniczki projektu zbierały teksty piosenek, zaś Franciszek Czajka dokonał ich zapisu muzycznego. Zebrany materiał wydany został w postaci śpiewnika w ilości 300 egzemplarzy. Jak zaznaczyła Urszula Dembicka, śpiewnik jest świetną promocją dla całej wsi. Przez cały czas trwania projektu patronują mu: Urszula Dembicka i Danuta Szewczak pełniąca niegdyś obowiązki wójta gminy Krasnosielc. Projekt uzyskał dotację w wysokości 4,5 tys. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach IV edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej”. Uczestniczki projektu mają nadzieję, że uda im się pozyskać nowe fundusze na kontynuację swoich działań. - Bardzo miło jest wspierać takie inicjatywy w małych wsiach – podsumowała projekt Danuta Szewczak. – To spotkanie jest podsumowaniem naszej wspólnej pracy. Myślę, że wszyscy możemy być z tego zadowoleni.

olk