Tygodnik Makowski

Wtorek, 21 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!

Wizyta rodziny Azrieli z Kanady w Makowie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

1/12

Fot. (olk)

 

W czwartek 3 marca Maków odwiedziła rodzina Davida Azrieli, nieżyjącego już kanadyjsko-izraelskiego miliardera urodzonego w Makowie. Były to Stephania, żona Davida, córki Naomi i Sharon oraz inni krewni. Wraz z nimi przybyli członkowie zarządu Fundacji Azrieli, filantropijnej organizacji stworzonej przez rodzinę Davida, a także edukatorzy programów zarządzanych przez Fundację. Fundacja Azrieli wspiera inicjatywy i programy w dziedzinie edukacji, sztuki, architektury i wzornictwa, upamiętniania Holocaustu i społeczności żydowskiej. Goście przybyli na zaproszenie dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie i Stowarzyszenia Pomocy Liceum, które od trzech lat jest beneficjentem Fundacji Azrieli. W ramach podpisanej z Fundacją umowy liceum realizuje projekty rozwijające nauczanie oraz zainteresowania młodzieży. Stworzony został też fundusz stypendialny wspomagający najzdolniejszych i najaktywniejszych społecznie uczniów makowskiego ogólniaka.

Spotkanie odbyło się w budynku liceum. Było ono okazją do zaprezentowania różnych projektów i przedsięwzięć uczniowskich związanych z upamiętnianiem społeczności żydowskiej Makowa i powiatu makowskiego. Goście z zainteresowaniem obejrzeli wystawę na temat makowskich rodzin żydowskich przygotowaną przez uczniów klasy III C Publicznego Gimnazjum nr 2, którzy realizują projekt edukacyjny „Przywróćmy pamięć”. Zapoznali się także z pracami nagrodzonymi w kolejnych edycjach konkursu regionalnego „O Nagrodę im. Izaaka Wesołka” organizowanego przez LO. Chętnie rozmawiali z autorami niektórych prac. Dla obecnej na spotkaniu młodzieży wizyta Kanadyjczyków była dobrą okazją do przećwiczenia swoich umiejętności języków. Po początkowej tremie młodzi makowianie szybko nawiązali porozumienie z gośćmi, szczególnie z edukatorami, których interesowały formy i metody pracy w polskiej szkole.

Zagraniczni goście odbyli też krótki spacer po Makowie. Przeszli ulicą Admirała Rickovera, który był krewnym rodziny Azrieli. Obejrzeli lapidarium i dawne zabytki żydowskie oraz dom rodzinny Davida Azrieli. W programie wizyty znalazła się również krótka wizyta w starostwie, gdzie Kanadyjczycy spotkali się ze starostą Zbigniewem Deptułą i burmistrzem Tadeuszem Ciakiem.