Tygodnik Makowski

Środa, 16 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!
 • Nie chwalę dnia przed wieczorem…

  07.05.2013 10:27:16

  Rozmowa z Beatą Jackowską – przewodniczącą Rady Gminy w Karniewie

  Czytaj dalej

 • Karniewo wystąpiło ze związku komunalnego

  27.04.2013 09:35:37

  Samorząd gminy Karniewo wycofał się z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, mającego prowadzić segregację odpadów stałych na obszarze czterech powiatów, w tym makowskiego.

  Czytaj dalej

 • Sołtys rekordzista

  29.03.2013 15:40:00

  Zygmunt Dorocki ponad połowę życia poświęcił pracy sołtysa. We wsi Byszewo Wygoda (gm. Karniewo) sprawuje tę funkcję od 43 lat.

  Czytaj dalej

 • Sesja Rady Gminy w Karniewie

  29.03.2013 15:30:00

  Rada Gminy w Karniewie, obradująca pod przewodnictwem Beaty Jackowskiej, przyjęła kilka uchwał porządkujących budżet i wieloletnią prognozę finansową, a także istotny dokument – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

  Czytaj dalej

 • Ginekolog w Karniewie

  13.03.2013 07:05:00

  Michał Jasiński, wójt gminy Karniewo, zawarł jako pierwszy w powiecie makowskim porozumienie z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Makowie, na mocy którego przekazał w użytkowanie obiekt gminnego ośrodka zdrowia.

  Czytaj dalej

 • Dzień Kobiet w Karniewie

  08.03.2013 21:20:00

  Poetyckim bukietem czerwonych róż uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karniewie złożyli życzenia wszystkim paniom z Karniewa i okolic.

  Czytaj dalej

 • Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata

  10.12.2012 14:40:00

  Mieszkanka gminy Karniewo – Stanisława Olewnik została pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Za pomoc pięcioosobowej rodzinie żydowskiej została osadzona w Auschwitz, gdzie umarła.

  Czytaj dalej

 • Biogazownia w Karniewie może być wybudowana

  07.12.2012 15:20:00

  Inwestor zaskarżył decyzję wójta o odmowie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO uchyliło decyzję włodarza gminy w całości i skierowało do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji, czyli do UG Karniewo.

  Czytaj dalej