Tygodnik Makowski

Poniedziałek, 22 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!

Maków Mazowiecki

A A A poleć znajomemu drukuj stronę

Maków Maz. Rada niskiej rangi?

29.06.2017 12:40:00

Tadeusz Ciak, burmistrz Makowa uzyskał absolutorium. Radni nie mieli uwag do jego pracy w minionym roku z wyjątkiem radnego Stanisława Romanowskiego, który ganił za zbyt częste zwoływanie sesji nadzwyczajnych, ale chwalił za przeznaczenie 13 mln zł na inwestycje.

  – Od początku 2016 nasza rada obradowała 11 razy w trybie zwyczajnym i na 9 sesjach nadzwyczajnych. Sesji nadzwyczajnych w mojej ocenie było zbyt dużo. Statut miasta mówi, że sesja nadzwyczajna jest zwoływana dla rozpatrzenia spraw nadzwyczajnych i niezwykle ważnych. Czasami oczywiście zwołanie takiej sesji było niezbędne, np. w sprawie RIT-u, jednak myślę, że nie w każdym wypadku była konieczna. Dobra praca Rady Miejskiej to praca na komisjach. Jeżeli nie ma posiedzeń komisji, tam gdzie winny się ścierać poglądy, gdzie powinno się rozwiązywać problemy, wtedy standardy pracy rady nie są zbyt wysokie, a ranga Rady Miejskiej ulega obniżeniu – mówił Stanisław Romanowski. Radny w swojej wypowiedzi odwołał się do zapisu w statucie miasta, który mówi, że sesję nadzwyczajną nie poprzedzają obrady komisji stałych Rady Miejskiej.

Więcej w papierowym wydaniu "TM" nr 26 z 27 czerwca 2017 r.

autor: k.k.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz