Tygodnik Makowski

Wtorek, 23 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!

Nie będzie referendum w Różanie

13.07.2015 12:20:00

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, 1 lipca wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 maja w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych na terenie gminy Różan.

 

W uzasadnieniu swojej decyzji wojewoda pisze, że Rada Miejska w Różanie podejmując uchwałę naruszyła ustawę o referendum lokalnym. W ocenie wojewody inicjator referendum nie dochował obowiązków informacyjnych wynikających z procedury referendalnej. Wojewoda zwrócił również uwagę na fakt, że nie można w drodze referendum lokalnego decydować za radę gminy o kierunkach zagospodarowania przestrzennego jednostki samorządu terytorialnego. Uznanie dopuszczalności wniosku referendalnego odnoszącego się do formułowania założeń planistycznych sprzeciwiałoby się obowiązującym przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w szczegółowej procedurze gwarantują udział lokalnego społeczeństwa w ściśle określonych formach, wśród których nie wymienia się referendum lokalnego.

Więcej w papierowym wydaniu "TM" nr 28 z 14 lipca 2015 r.

autor: k.k.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz