Tygodnik Makowski

Niedziela, 21 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!
fot. stel
fot. stel

Złote gody w Czerwonce

21.11.2013 11:51:00

Podniosłą, a zarazem ciepłą, serdeczną uroczystością były złoty jubileusz 40 par małżeńskich z gminy Czerwonka, zorganizowany przez samorząd gminy. Jubilaci spotkali się z wójtem Pawłem Kacprzykowskim, który wraz z przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Widomskim, sekretarzem gminy Janem Seroką i kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyną Debek wręczali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Prezydent przyznał, na wniosek wójta, medale następującym parom: Zofii i Henrykowi Bazydłom, Alinie i Tadeuszowi Brylom, Irenie i Stanisławowi Budziszewskim, Irenie i Stanisławowi Ciokom, Łucji i Stanisławowi Dąbrowskim, Krystynie i Janowi Gamzom, Mariannie i Władysławowi Godlewskim, Helenie i Stanisławowi Goździewskim, Jadwidze i Kazimierzowi Grzegulskim, Czesławie i Zdzisławowi Grzybom, Kazimierze i Apolinaremu Gutowskim, Karolinie i Mieczysławowi Guzowskim, Halinie i Wincentemu Kacprzykowskim, Krystynie i Tadeuszowi Karpińskim, Wandzie i Mieczysławowi Kluczkom, Cecylii i Stanisławowi Kobylińskim, Teresie i Karolowi Kołodziejskim, Wandzie i Marianowi Kosakowskim, Mariannie i Janowi Langom, Wandzie i Wacławowi Maziarzom, Mariannie i Zygmuntowi Miecznikowskim, Bronisławie i Stanisławowi Mikołajewskim, Halinie i Wiesławowi Morawskim, Apolonii i Stanisławowi Mościckim, Danucie i Stanisławowi Mrozom, Krystynie i Antoniemu Napiórkowskim, Krystynie i Kazimierzowi Napiórkowskim, Teresie i Alfredowi Nowakom, Bożenie i Kazimierzowi Popławskim, Mariannie i Mieczysławowi Sielskim, Zofii i Czesławowi Słoniewskim, Janinie i Ireneuszowi Szymborskim, Władysławie i Stefanowi Todorowskim, Kazimierze i Kazimierzowi Widomskim, Julii i Wacławowi Wierzbickim, Feliksie i Józefowi Wiśniewskim, Czesławie i Zdzisławowi Zawadzkim, Stanisławie i Kazimierzowi Zawieskom, Rozalii i Józefowi Żupnikom.

autor: stel

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz