Tygodnik Makowski

Środa, 23 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!
fot. k.k.
fot. k.k.

Lipy były zdrowe

09.09.2012 13:55:00

Zdzisław Wysocki nie zgadza się z decyzją radnych gminy Szelków, którzy uznali, że wójt gminy miał rację pozwalając na wycięcie 20 lip w Nowym Szelkowie. Na dowód pokazuje zdjęcia drzew wyciętych jesienią minionego roku. Widać na nich zdrowe pnie.

 Zdzisław Wysocki skontaktował się z dziennikarzami „TM”, po tym jak w lipcu br. w artykule „Lipna skarga warszawiaka” opisaliśmy skargi, które kierował do krajowych i wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska. Pan Wysocki napisał skargę na decyzję wójta o wycięciu lip m.in. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Ostrołęce. Po zbadaniu sprawy w lutym br. dyrektor RDOŚ umorzył postępowanie oraz wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce o stwierdzenie nieważności wydanych przez wójta decyzji administracyjnych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie dopatrzyło się jednak, aby wydane decyzje zapadły z naruszeniem przepisów o ochronie przyrody.

Warszawiak broni nie złożył i napisał do GDOŚ w Warszawie skarżąc się na działalność wójta. Ta sprawę skierowała do Rady Gminy jako władnej rozpatrywać skargi na wójtów. Na czerwcowej sesji radni uznali skargę za bezzasadną. Radni uznali, że lipy były chore, stwarzały zagrożenie, a ze względu na to, że rosły blisko drogi, uniemożliwiały jazdę ciężkim sprzętem rolniczym np. kombajnem. Zdzisław Wysocki nie zgadza się z tą decyzją i z tymi opiniami.

Więcej w aktualnym wydaniu TM

autor: k.k.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz