Tygodnik Makowski

Wtorek, 22 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!
fot. UG Różan
fot. UG Różan

Gdzie będziemy chować zmarłych

09.05.2011 08:22:00

Łomżyńska kuria nie zgodziła się sprzedaż Urzędowi Gminy Różan działki, na której odbywają się targi. W zamian za ten teren urzędnicy chcieli przekazać parafii pw. św. Anny działkę przy cmentarzu i dopłacić prawie 150 tysięcy zł. Umowa była istotna, ponieważ za 7 lat na cmentarzu parafialnym w Różanie zabraknie miejsca na chowanie zmarłych.

Gmina Różan dzierżawi od parafii pw. św. Anny w Różanie nieruchomość, na której odbywają się targi gminne. Urzędnicy od prawie dwóch lat prowadzą rozmowy z proboszczem parafii w sprawie wykupu tej działki. W planach mają rozbudowę targowiska, pociągniecie tam wody, budowę stoisk dla sprzedających i położenie kostki brukowej. Jerzy Parciński, burmistrz poprzedniej kadencji, prowadził rozmowy z proboszczem parafii pw. św. Anny w Różanie Ryszardem Kłosińskim na temat odkupienia działki. Wszystko wskazywało na to, że proboszcz i burmistrz doszli do porozumienia. Niespodziewanie ksiądz wycofał się z niepisanej umowy, o czym poinformował obecny burmistrz Piotr Świderski.

Mam złą wiadomość dotyczącą targowicy. Nie będziemy mogli dokonać zamiany tej nieruchomości z parafią rzymsko-katolicką – mówił podczas sesji Rady Miejskiej 29 kwietnia. A to dlatego, że nie ma na to zgody po stronie kościelnej. 28 marca wysłałem pismo do jego ekscelencji biskupa Stefanka o następującej treści: „Gmina Różan od wielu lat dzierżawi część nieruchomości położonej w Różanie przy ulicy Królowej Bony, stanowiącej własność parafii rzymsko-katolickiej pod wezwanie św. Anny w Różanie. Na nieruchomości umieszczone jest prowizoryczne targowisko miejskie, dzięki temu okoliczni rolnicy i mieszkańcy mają dostęp do produktów rolno-spożywczych, nierzadko po cenach niższych od sklepowych. Przy ubożejącym społeczeństwie targowisko jest dla wielu osób jedynym miejscem, gdzie mogą zaopatrzyć się w niedrogie towary najwyższej jakości, bo kupowane wprost od producentów rolnych. Targowisko jest też elementem lokalnej tradycji, miejscem spotkań i wymiany poglądów, wpisało się na stałe w wizerunek miasta. Gmina Różan jest zainteresowana pozyskaniem całości nieruchomości od parafii a rozmowy w tej sprawie podjął z księdzem Ryszardem Kłosińskim jeszcze mój poprzednik Jerzy Parciński. Sprzyjał i sprzyja temu dobry klimat pomiędzy gminą i parafią, wspieraną przez nas rok rocznie dotacjami na utrzymanie i konserwację zabytków, dzięki czemu za łączną kwotę ponad 900 tys. zł, wydatkowaną w latach 2005-2010, udało się w znacznej mierze odrestaurować kościół, zagospodarować teren wokół niego, wesprzeć remont plebanii i cmentarza. W związku z rozmowami prowadzonymi z księdzem Ryszardem Kłosińskim i zapewnieniem, że parafia jest gotowa do zamiany nieruchomości, oczywiście za stosowną dopłatą, zleciłem opracowanie uprawnionemu rzeczoznawcy aparatów szacunkowych i przekazałem je księdzu proboszczowi. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy gmina wraz z przekazaniem nieruchomości położonej bezpośrednio w sąsiedztwie kościoła będzie zobowiązana do dopłaty na rzecz parafii kwoty 143 943 zł (...). Chciałbym obiecać wsparcie w przyszłości przy rozbudowie cmentarza.”

Więcej w aktualnym wydaniu TM

autor: AW

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz