Tygodnik Makowski

Piątek, 19 października 2018

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-makowski. W e-prenumeracie taniej!
fot. OSP Gąsewo
fot. OSP Gąsewo

Nowy stary zarząd OSP Gąsewo

03.03.2011 00:00:00

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąsewa podsumowali ubiegły rok i wybrali nowy Zarząd. Niespodzianek nie było. Podczas spotkania wieloletni kronikarz OSG Gąsewo druh Stanisław Pałaszewski ze względu na wiek zrezygnował z pełnionej funkcji.

25 lutego w Domu Ludowym w Gąsewie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąsewa.

Tradycyjnie już na początek zebrania orkiestra OSP zagrała marsza. Zebranie otworzył prezes OSP druh Mirosław Borkowski, który przywitał zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Powiatu druha Romana Zakrzewskiego honorowego prezesa Zarządu Gminnego OSP w Sypniewie Jarosława Napiórkowskiego, wójta gminy Sypniewo i prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sypniewie, druha Romana Gisztarowicza wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Sypniewie, brygadiera Waldemara Zabielskiego, dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Makowie Maz, druha ks. Andrzeja Kotarskiego, proboszcza Parafii Gąsewo, ks. Jana Orzechowskiego prefekta parafii Gąsewo, druha Zofię Gutowską, sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, druha Andrzeja Majkowskiego, zastępcę Komendanta Gminnego OSP, druha Janusza Zakrzewskiego, przedstawicieli Firmy „Gozana” i Ryszarda Napiórkowskiego, druhów strażaków oraz orkiestrę OSP z Gąsewa.

Po przywitaniu gości zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych druhów.

Następnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności OSP, które przedstawił druh Dariusz Szewczak, skarbnik OSP.

Plan działania na rok 2011 przedstawił druh Wojciech Gamdzyk, naczelnik OSP. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił druh Sławomir Ejdys.

Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.
W 2010 roku jednostka OSP Gąsewo obchodziła ważny jubileusz – stulecie działalności, dlatego ustępujący zarząd przygotował imienne podziękowania za współpracę i wręczył statuetki świętego Floriana oraz dyplomy. Następnie prezes OSP Gąsewo Mirosław Borkowski podziękował w imieniu wszystkich druhów za współpracę i pomoc w realizacji zadań statutowych oraz za działania na rzecz rozwoju jednostki, a orkiestra OSP odegrała gromkie „Sto lat”.

Następnym punktem zebrania był wybór Zarządu na następną kadencję. Przed wyborem nowych władz druh Stanisław Pałaszewski, sekretarz i kronikarz OSP złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Za swoją dotychczasową pracę na rzecz jednostki otrzymał serdeczne podziękowania.

Druh Stanisław Pałaszewski otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę strażaka oraz skromny upominek od wszystkich druhów. Wójt również podziękował za pracę i wręczył na pamiątkę książkę „Polska samorządna”. Orkiestra zagrała „Sto lat”. Następnie przystąpiono do wyboru zarządu OSP. Niespodzianki nie było: zarząd i komisja pozostały prawie bez zmian. Zmienił się tylko sekretarz, został nim druh Henryk Mosakowski.

Zaproszeni goście dziękowali zarządowi oraz druhom za ich pracę, gratulując im prężnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Wiele słów uznania skierowano pod adresem orkiestry OSP, która jest zdecydowanie odmłodzona.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zebrania zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały Elżbieta Karczmarczyk, Małgorzata Szewczak i Anna Gamdzyk. W dalszej części uroczystego zebrania wystąpił młodzieżowy zespół wokalny z Gąsewa, który na zmianę z orkiestrą umilał gościom i strażakom czas.

autor: OSP Gąsewo

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz